Zoeken per naam
Zoeken per land
Zoeken per categorie
Zoeken per capaciteit
Zoeken per plek: Congres & Seminarie
Zoeken per plek: Receptie

Terug Naar Inhoudsopgave

AQUARIUM - MUSEUM UNIVERSITE DE LIEGE
Aquariums
AQUARIUM - MUSEUM UNIVERSITE DE LIEGE AQUARIUM - MUSEUM UNIVERSITE DE LIEGE
22, Quai Edouard Van Beneden
B-4020 LIEGE
BELGIË
Tel.: +32 4 366 50 21

Maximale capaciteit
Congres en seminaries: van 200 tot 500 pers.
Receptie: van 100 tot 500 pers.

Vergaderzalen: ja
Tentoonstellingszalen: nr
Onderdak ter plaatse: nr
Restaurant dat voor privé doeleinden afgehuurd kan worden: nr
Plaats dat voor privé doeleinden afgehuurd kan worden: ja
Aanbod aan animatie: nr


Terug
Copyright © 1998-2023 Infoparks.com Alle rechten voorbehouden.
Infoparks.com