Zoeken per naam
Zoeken per land
Zoeken per categorie
Zoeken per capaciteit
Zoeken per plek: Congres & Seminarie
Zoeken per plek: Receptie

Terug Naar Inhoudsopgave

OCEANOPOLIS
Aquariums
OCEANOPOLIS OCEANOPOLIS
Port de Plaisance du Moulin Blanc
F-29210 BREST CEDEX 1
FRANKRIJK
Tel.: +33 2 98 34 40 40

Maximale capaciteit
Congres en seminaries: meer dan 500 pers.
Receptie: meer dan 1000 pers.

Vergaderzalen: ja
Tentoonstellingszalen: ja
Onderdak ter plaatse: nr
Restaurant dat voor privé doeleinden afgehuurd kan worden: ja
Plaats dat voor privé doeleinden afgehuurd kan worden: ja
Aanbod aan animatie: ja


Terug
Copyright © 1998-2023 Infoparks.com Alle rechten voorbehouden.
Infoparks.com