Zoeken per naam
Zoeken per land
Zoeken per categorie
Zoeken per capaciteit
Zoeken per plek: Congres & Seminarie
Zoeken per plek: Receptie

Terug Naar Inhoudsopgave

NAUSICAA
Aquariums
NAUSICAA NAUSICAA
Boulevard Sainte-Beuve
F-62200 BOULOGNE-SUR-MER
FRANKRIJK
Tel.: +33 3 21 30 99 99

Maximale capaciteit
Congres en seminaries: van 50 tot 200 pers.
Receptie: van 100 tot 500 pers.

Vergaderzalen: ja
Tentoonstellingszalen: nr
Onderdak ter plaatse: nr
Restaurant dat voor privé doeleinden afgehuurd kan worden: nr
Plaats dat voor privé doeleinden afgehuurd kan worden: ja
Aanbod aan animatie: ja


Terug
Copyright © 1998-2023 Infoparks.com Alle rechten voorbehouden.
Infoparks.com