Zoeken per naam
Zoeken per land
Zoeken per categorie
Zoeken per capaciteit
Zoeken per plek: Congres & Seminarie
Zoeken per plek: Receptie

Terug Naar Inhoudsopgave
Zoeken per maximale capaciteit:

Afhankelijk van het aantal van uw genodigden,
klikt u op het corresponderende vakje:


Congres & Seminarie:
De gekozen instellingen maken het u mogelijk om
vergaderdagen in speciaal daarvoor bedoelde zalen te organiseren
met soms een mogelijkheid om ter plaatse onderdak te krijgen.
- 50 pers. 50 tot 200 pers. 200 tot 500 pers. + 500 pers.


Receptie:
De geselecteerde instellingen maken het u mogelijk
om cocktails, avondmaaltijden en banketten te organiseren ...
- 100 pers. 100 tot 500 pers. 500 tot 1000 pers. + 1000 pers.

Copyright 1998-2023 Infoparks.com Alle rechten voorbehouden.
Infoparks.com